COACHING IN MOTION

כיצד אנו פועלים פועלים ?

 

מודל העבודה שלנו מתבסס על תהליכי BOTTOM UP (מהגוף אל הקוגניציה) ונשענים על התפיסה שבה סביבה חוויתית, אתגרית ומשחקית הינה סביבה פורה ללמידה והפנמה. המתודה המרכזית בה אנחנו עושים שימוש היא שילוב אומנויות לחימה ותנועה. באמצעותם מכירים את המיומנויות האישיות והבין אישיות שעליהם יתאמנו הילדים עד להטמעה, רכישה ויכולת להגיב לסביבה עם אותן מיומנויות. בחירת החומרים התנועתיים והטכניים מותאמת למסגרת ואינה כוללת טכניקות הכוללות מגע קרבי.

התוכניות שלנו

התוכניות שאנו מציעים במרחב החינוכי מותאמות לעבודה עם כיתות בבתי ספר ומשתנות בהתאם לצרכים החינוכיים של כל כיתה.

המשותף לכלל התוכניות הוא שימוש בכלים מעולם אומנויות הלחימה ככלי משחקי, אתגרי שמטרתו להעצים את תחושת מסוגלות האישית וללמד ילדים בגילאים השונים כיצד להתנהל באופן מיטיב ויעיל עם הסביבה גם ברגעים של תסכול, קונפליקט ומשבר.

התכנים המרכזיים שעליהם אנחנו שמים דגש הם: פיתוח מיומנויות חברתיות, שליטה עצמית וויסות, מניעת אלימות, שילוב והכלה ("אני הוא האחר")

במקביל לתהליך עם הכיתה מתרחש תהליך עם הצוות החינוכי מקצועי שמלווה את הכיתה (מחנכים/ות, צוות טיפולי ורכזות החינוך המיוחד בבית הספר) הרעיון הוא לבנות מעטפת שמלווה את הכיתה לא רק בזמן המפגש עצמו אלא הרבה מעבר לכך, אנחנו בונים תשתית של שפה חינוכית מעצימה בה יכול הצוות החינוכי להשתמש ובכך להטמיע את איכות העבודה.

חדר מורים בתנועה

חדר מורים בתנועה תכנית המיועדת לצוות המורים. אימון שבועי שמטרתו לתת למורים כלים תנועתיים אתגריים אשר יכולים להיות נגישים וזמינים עבור כל התלמידים במהלך היומיום הבית ספרי. התכנית כוללת הרצאה בנושא ניהול עצמי במצבי דחק ולחץ במטרה לזהות מצבים כאלו במרחב הבית ספרי ולדעת לנהל אותם טוב יותר.

כיתה בתנועה

תוכנית המיועדת לכיתות האם בבתי ספר יסודיים במטרה לפתח כישורים חברתיים, תקשורת מיטיבה עם חברי הכיתה, ומניעת אלימות. תכנית בסיסית - 12 מפגשים חד שבועיים תכנית מורחבת - 24 מפגשים דו שבועיים תכנית שנתית - ספטמבר-יוני מפגש חד שבועי לאורך שנת הלימודים. אורך מפגש נע בין 45 דק' לשעה בהתאם לצרכים וליכולות של הקבוצה.

איתן ברוח

תוכנית המיועדת לכיתות חנוך מיוחד וכיתות שילוב במטרה לפתח מיומנויות של וויסות עצמי ומיומנויות תקשורת עם האחר. (התכנית נכללת במאגר התוכניות של משרד החינוך העוסקות בשילוב והכלה). תכנית בסיסית - 12 מפגשים חד שבועיים תכנית מורחבת - 24 מפגשים דו שבועיים תכנית שנתית - ספטמבר-יוני מפגש חד שבועי לאורך שנת הלימודים. אורך מפגש נע בין 45 דק' לשעה בהתאם לצרכים וליכולות של הקבוצה.

צוות
המדריכים

המדריכים כולם בעלי הכשרה בתחומי אומניות הלחימה ומנוסים מאוד בעבודה עם ילדים. בנוסף הם עוברים הכשרה ייעודית לתוכנית אותה הם מלווים "אומנויות לחימה באוריינטציה טיפולית".לכל תוכנית צוות מדריכים הכולל 2 אנשי צוות ולעיתים אף יותר (תלוי בצרכי הקבוצה)

Coaching In Motion נוסדה בשנת 2015 בתל אביב על ידי ערן ואיה ברט.