COACHING IN MOTION

למה דווקא אומנויות לחימה?

  • אומנות לחימה מטבעה היא שפה שיש בה חוקים וסדר ככזאת היא תורמת רבות לארגון הפנימי הנדרש מהתלמידים בזמן המפגש עצמו. ההתמודדות שבה ילד נדרש להשתמש בכוח שלו מתוך מקום של שליטה בכוח הוא ליבה של העבודה ולכן זוהי פלטפורמה נהדרת ללמד דרכה וויסות, שליטה עצמית וכמובן כישורים חברתיים שבאים לידי ביטוי בעבודה עם פרטנר.
  • דמות המדריך באומנויות לחימה בשונה מדיסציפלינות אחרות היא דמות שמהווה מודל  לחיקוי הן ברמה התנועתית והן ברמה הערכית. היחסים בין המדריך למתאמנים הינם משמעותיים לתהליך כולו ואנו שמים דגש רב על טיפוח היחסים הללו כמודלינג ליחסים מיטיבים.

כיצד תורמת התכנית לתלמידים

  • המפגשים מהווים אפשרות לפריקה ושחרור בתוך מסגרת בטוחה אשר יש בה כללים וגבולות.

  • התלמידים זוכים להעצמה אישית דרך חיזוק חיובי שכל אחד מהם מקבל בזמן המפגש למול החוייה האישית שלהם.

  • המפגש הוא זמן תרגול של מיומנויות וכישורים העומדים בבסיס היחסים של הילדים עם סביבתם.

  • חיזוק מיומניות של שליטה עצמית.

  • שינוי דפוסי תגובה למול מצבי קונפליקט ועימות עם הסביבה.

  • פיתוח קשיבות ואמפטיה בקבוצת השווים.

  • התוכניות שלנו מתאימות למגוון רחב של קבוצות בבתי ספר (כיתות רגליות וחינוך מיוחד) ניתן לבנות תוכנית בסיסית הכוללת 12 מפגשים או תוכנית שנתית רחבה יותר. (לפירוט התוכניות לחץ כאן)