קורס מדרכי אומנויות מקוון

רישום לקורסים

רישום

  • ₪250 דמי הרשמה.
  • ניתן לשלם באמצעות פיקדון חיילים משוחררים
  • אפשרות לתשלומים.
  • דמי רישום אינם ניתנים להחזרה אלא אם כן הקורס לא נפתח או שהתלמיד\ה לא התקבל\ה לקורס מסיבות מקצועיות.
  • מוכר לצורך גמול השתלמות למורים לחנ”ג בלבד במסלול אישי
  • אין באמור לעיל הבטחה לאישור גורף – מותנה באישור המפקח ובאחריות המועמד ללימודים.
  • פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים