תכניות לימודים עיונית - סה"כ 90 שעות לימוד​

תכנית לימודים ענפית/מעשית -117 שעות לימוד

*קורס עזרה ראשונה ניתן חינם כשירות לתלמיד, על-פי תאריכים שייקבעו ע"י בית-הספר.