תכניות לימודים עיונית - סה"כ 60 שעות לימוד​

*קורס עזרה ראשונה ניתן חינם כשירות לתלמיד, על-פי תאריכים שייקבעו ע"י בית-הספר.