COACHING IN MOTION

כיתה בתנועה

התכנית

כיתה בתנועה הינה תכנית מובנית לכיתות בית הספר היסודי שבה מתרגלים הילדים מיומנויות חברתיות וניהול מערכות יחסים בתוך פלטפורמה משחקית תנועתית הלקוחה מתוך עולם אמנויות הלחימה. אמנות לחימה היא שפה שלמה של התנהלות עצמית בתוך מרחב מול פרטנר וככזה מלמדת את הילדים ערכים רבים של "בין אדם לחברו" מעבר להיותה שפה דיאדית יש בשפה זאת קודים ברורים של סימון גבולות, הקשבה, כבוד וריכוז. כל אלו איכויות אשר תורמות באופן ישיר ליכולות וויסות ושליטה וויסות ושליטה הינם אבני דרך התפתחותיות ראשוניות אותן רוכש התינוק כבר בקשר הדיאדי הראשוני עם אימו, איכויות אלו

מלוות אותנו לאורך החיים ומשפיעות במידה רבה על ניהול מערכות היחסים שלנו עם הסביבה.

על מנת שנוכל לנהל מערכות יחסים מיטיבות עם הסביבה אנו נדרשים לתרגל וויסות עצמי בסיטואציות שונות. 

בעבודה עם ילדים, דרך אמנויות לחימה, ניכר כי התרגול המשחקי שבו הגוף והתנועה הם כלי המשחק הילדים מגוייסים לתהליך מתוך הנאה ומוטיבציה גבוהה אלו הם תהליכי BOTTOM UP תהליכים אשר מתחילים בהפנמה גופנית עוד קודם עברו עיבוד קוגניטיבי.

יעדים

  • שימוש ותרגול של מיומנויות ויסות עצמי למול קונפליקטים ותסכולים

  • הקנייה של כישורים חברתיים בסביבה משחקית

  • בניית שפה כיתתית המעודדת הקשבה והדדיות

  • בנייה של ערכים קבוצתיים משותפים

  • מניעת אלימות כאלטרנטיבה לפתרון בעיות

יצירת קשר

תש״ח 2, תל אביב יפו
תודה על פנייתך - נחזור אליך בהקדם!
2023 coaching in motion ©