קהל יעד ותנאי קבלה​

תנאי קבלה

על המועמד ללימודים בקורס לעמוד בכל תנאי הקבלה הבאים:

1. מועמד שהינו תלמיד בי"ס יהיה מי שסיים לימודיו בכיתה י"א )ויציג אישור בהתאם מבית

ספרו (, מועמד שגילו מעל 18 חייב להיות בעל 12 שנות לימוד.

2. על המועמד להציג מסמך רשמי וחתום, על היותו מתאמן פעיל של שנה לפחות במכון

כושר, או תחת הדרכתו של מדריך כושר גופני ובריאות מוסמך )נספח 2 , ע"מ 26 .)

3. על המועמד לעמוד בהצלחה בראיון אישי ובמבחני קבלה עיוניים ומעשיים, בהתאם לנדרש על ידי המוסד המכשיר.

4. על המועמד להמציא אישור רפואי, המאשר לאחר קיום בירור רפואי המתאים לדרישות

הקורס, כי מצבו הרפואי אינו מונע ממנו מלהשתתף בקורס.

מטרות הקורס שלנו

  1. הקניית ידע והבנה במדעי גוף האדם הרלוונטיים לאימון גופני ולטפח מוּדעות לגבי ההשפעה של אימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות שונות (מבוגרים, קטינים, קשישים).

  2. לימוד עקרונות האימון הגופני, במכון הכושר, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים.

  3. הקניית ידע ליישום שיטות אימון גופני מקובלות, תוך הכרת סוגים שונים של מכשירים וציוד כושר, המקובלים לשימוש באימון גופני במכון הכושר.

  4. הכשרה והסמכה של כוח אדם מקצועי כ"מדריך כושר גופני ובריאות" (מכוני כושר) ו"מדריך אימון קטינים במכון כושר", שיוכל להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים
    פעיל ובריא במכוני כושר.

תעודה

בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר ולאחר שהשלים את מחויבותו לביצוע ביקור משותף במכון כושר, יקבל תעודות מדריך באישור משרד הספורט, תעודת מגיש עזרה ראשונה, השתלמות קאטל, השתלמות HIIT, והשתלמות רצועות תלייה. לתלמידי בי"ס תיכון, תעודת סיום הקורס תוענק לחניך ביום הגיעו לגיל 17 לפחות.