קהל יעד ותנאי קבלה​

תנאי קבלה

על פי תנאי הקבלה כפי שמופיעים בתנאים להכרה במוסד/בבית ספר להכשרת מדריכים של מינהל הספורט.

מבחני כניסה

המועמדים יידרשו לעבור ראיון אישי ומבחן מעשי.

מבחני גמר

בוגר הקורס יידרש לעמוד במבחני גמר:

– מבחנים עיוניים (לימודי המדעים ובתורת הענף)
– מבחן מעשי (אימון המדריך).

ציון מעבר במבחן המעשי = 70 לפחות.
בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר ולאחר שהשלים את מחויבותו לביצוע הליך ההצמדה (סטאז') כמפורט בתכנית הענפית, יקבל תעודת מדריך שחייה.

תעודת ההסמכה תינתן רק לחניך בעל תעודת מגיש עזרה ראשונה שהיא בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה . ​